Zaproszenie do składania ofert...Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na ubezpieczenie doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, biorących udział w projekcie "Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011" od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r.

Załączniki:dol