Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na publikację ogłoszenia w prasieZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

Załączniki:dol