Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na publikację ogłoszenia w prasie


Data dodania: 2011-06-09 07:45:20

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

Załączniki:
+ więcej

Zaproszenie do składania ofert...


Data dodania: 2010-10-18 07:40:23

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Załączniki:
+ więcej

Zaprosznie do składania ofert...


Data dodania: 2010-10-15 07:30:56

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

Załączniki:
+ więcej

Zaproszenie do składania ofert...


Data dodania: 2010-07-09 07:21:52

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na ubezpieczenie doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, biorących udział w projekcie "Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011" od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r.

Załączniki:
+ więcej

Strona 1 z 1dol